Меню
Профил
Език

Категории

Лични данни GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни


От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на стоки и услуги, Вамарт ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование : Вамарт ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ : 202175370
 • Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400 , ул. Иван Соколов №71
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Пазарджик, 4400 , бул. Христо Ботев №202
 • Данни за кореспонденция: гр. Пазарджик, 4400 , бул. Христо Ботев №202
 • E-mail: info@parfumi-market.bg
 • Телефон.: 0877672710

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Вамарт ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 • Вамарт ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на стоки и  услуги, регистрация и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Вамарт ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Вамарт ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на Вамарт ЕООД.
 • Вамарт ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Вамарт ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Вамарт ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за изпращане на информационни съобщения, включително за следните цели:

 

 • - създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • - индивидуализация на страна по договора;
 • - счетоводни цели;
 • - статистически цели;
 • - защита на информационната сигурност;
 • - обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • - изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, обработване на поръчки
 • - подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 

Вамарт ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 

 • - законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • - ограничение на целите на обработване;
 • - съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • - точност и актуалност на данните;
 • - ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • - цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Вамарт ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Вамарт ЕООД?

Вамарт ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 

 • - Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на стоки и услуги
 • - Сключване и изпълнение на търговска сделка
 • - Изпращане на информационни съобщения
 • - Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) до клиентите, които са заявили, че желаят да получават

 

Вамарт ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес, телефон)

Цел, за която се събират данните:

 • - Регистрация на потребител;
 • - Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • - За осъществяване на търговска сделка.

Основание за обработка на личните Ви данни

С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стока и услуга, между Вамарт ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които Вамарт ЕООД обработва:

– При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Вамарт ЕООД събира данни за използвания IP адрес с цел подобряване на сигурността на услугата и локализация, статистически и маркетингови проучвания. Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
- Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 

Вамарт ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • - разкриват расов или етнически произход;
 • - разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • - генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Вамарт ЕООД от лицата, за които се отнасят. Вамарт ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

 • - Вамарт ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Вамарт ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • - Вамарт ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Вамарт ЕООД или друго.
 • - Вамарт ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.Предаване на вашите лични данни за обработване
Вамарт ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 • - Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СВамарт ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
 • - Вамарт ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 • - С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 •  


Право на достъп

 • - Вие имате право да изискате и получите от Вамарт ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • - Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • - Вамарт ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.


Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Вамарт ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от Вамарт ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Вамарт ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 

 • - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • - Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • - Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • - личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • - личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Вамарт ЕООД;
 • - личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Вамарт ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните

Вамарт ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Вие имате право да изискате от Вамарт ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Вамарт ЕООД с искане по имейл.
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Вамарт ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако Вамарт ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Вамарт ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 

 • - е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • - е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;


Лица, на които се предоставят личните ви данни
Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?
Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 

 • - Лица, обработващи данни от името на Вамарт ЕООД
 • - пощенски и куриерски оператори, с оглед изпращане и обработване на пратки
 • - банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас


Анализ и проучвания
За да развиваме сайта и услугите, които ви предлагаме, имаме нужда от обратна връзка и мониторинг на това, как ги използвате. За целта използваме система за анализ на трафика и ползваемостта. Тези данни не се използват за други цели. За оптимални резултати, използваме Google Analytics. Чрез нас, се събират различни лични данни за Вас, например: IP адрес, идентификатори на устройството; идентификатори на браузъра; идентификатори на потребителя. Събираните за тази цел данни НЕ се използват за целите на релевантните реклами! 

Ако не желаете да бъдете анализирани от Google Analytics към настоящия момент е възможно да го направите чрез добавяне на следния инструмент към Вашия браузър/браузъри: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

На вашето устройство могат да бъдат записани бисквитки, които да улеснят идентификацията Ви.

„Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на  „бисквитките".

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните т.н. „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните т.е. „persistent cookie“, остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Бисквитките също могат да бъдат разделени според тяхната функционалност на:

 

 • - аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския комфорт на нашия сайт с това, че разбираме, как потребителите го ползват
 • - конверсионни, които ни позволяват анализиране на ефективността на различни канали за продажба
 • - tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат за анализиране на ефективността на различни канали за продажба
 • -сесийни, които са от съществено значение за функционалността на сайта

 

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Трябва да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате този сайт след публикуването на промени в политика на поверителност ще се счита че Вие сте съгласни с тези промени. 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана 22.05.2018г.

Най-продавани